History

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 30 กรกฎาคม 2022~5 สิงหาคม 2022 โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาค 4 สงขลาเกมส์ 20 พฤษภาคม 2022~24 พฤษภาคม 2022
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาค 5 พะเยาเกมส์ 13 พฤษภาคม 2022~17 พฤษภาคม 2022
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาค 3 นครขอนแก่นเกมส์ 7 พฤษภาคม 2022~11 พฤษภาคม 2022
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดภาค 1 ปทุมธานีเกมส์ 22 เมษายน 2022~26 เมษายน 2022
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 17 มีนาคม 2022~26 มีนาคม 2022
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดภาค 3 พญาแลเกมส์ 28 มกราคม 2022~1 กุมภาพันธ์ 2022
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดภาค 1 มกรเกมส์ 14 มกราคม 2022~18 มกราคม 2022
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดภาค 4 ระนองเกมส์ 14 มกราคม 2022~18 มกราคม 2022
SAT Virtual Sport 2021 2 ตุลาคม 2021~10 ตุลาคม 2021
ศึกท้าชิงทีมชาติ 2564 14 กุมภาพันธ์ 2021~22 กุมภาพันธ์ 2021
คัดทีมชาติ ประจำปี 2564 5 กันยายน 2020~1 ตุลาคม 2020
กีฬาบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2020~25 กรกฎาคม 2020