ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
25 กรกฎาคม 2020 8:30-9:15

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 1

8:30-9:15

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 1

9:25-10:10

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 2

9:25-10:10

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 2

10:40-11:25

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 3

10:40-11:25

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 3

11:35-12:20

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 4

11:35-12:20

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 4

13:50-14:35

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 5

13:50-14:35

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 5

14:45-15:30

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 6

14:45-15:30

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 6

16:10-16:55

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 7

16:10-16:55

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 7

17:05-17:50

รอบคัดเลือกสาย A รอบที่ 8

17:05-17:50

รอบคัดเลือกสาย B รอบที่ 8

26 กรกฎาคม 2020 8:30-9:55

รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

10:10-11:35

รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 2

12:35-14:00

รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 3

14:15-15:40

รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 4

15:55-17:20

รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 5

9:00-10:00

Consolation Swiss รอบที่ 1

10:15-11:15

Consolation Swiss รอบที่ 2

12:30-13:30

Consolation Swiss รอบที่ 3

13:45-14:45

Consolation Swiss รอบที่ 4

15:00-16:00

Consolation Swiss รอบที่ 5