ระเบียบการแข่งขัน
ข้อมูลการแข่งขัน
วันที่ เวลา รายการ
30 กรกฎาคม 2022 13:00-15:00

ประชุมผู้จัดการทีม

31 กรกฎาคม 2022 8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย A

8:30-12:00

คู่ผสม รอบคัดเลือก สาย B

13:00-17:00

คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ

1 สิงหาคม 2022 8:30-9:30

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมผสม รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 1

14:45-15:45

ทีมผสม รอบก่อนรองชนะเลิศ 2

2 สิงหาคม 2022 8:30-9:45

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมผสม รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ 2

3 สิงหาคม 2022 8:30-9:30

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมทั่วไป รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-15:45

ทีมทั่วไป รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

8:30-9:30

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 1

9:45-10:45

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 2

11:00-12:00

ทีมหญิง รอบแบ่งกลุ่ม รอบที่ 3

13:30-14:30

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 1

14:45-15:45

ทีมหญิง รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบที่ 2

4 สิงหาคม 2022 8:30-9:45

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:45

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 1

10:00-11:15

ทีมหญิง รอบรองชนะเลิศ 2

13:00-14:30

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 1

14:45-16:15

ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ 2

5 สิงหาคม 2022 8:00-11:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย A

8:00-11:30

คู่ทั่วไป รอบคัดเลือก สาย B

12:30-16:30

คู่ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ

8:00-11:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย A

8:00-11:30

คู่หญิง รอบคัดเลือก สาย B

12:30-16:30

คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ