ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรอบที่ 1 ทีมNU Bridge Club