ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรอบที่ 1 ทีมTuk Jum สั่งมา