ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรอบที่ 1 ทีมชมรมบริดจ์อำนาจเจริญ