ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรอบที่ 4 ทีมNU Bridge Club