ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรอบที่ 5 ทีมNU Bridge Club