ทีมเยาวชน U26 Consolation รอบรอบที่ 3 ทีมNU Bridge Club