ทีมทั่วไป Consolation รอบที่ 1

โต๊ะ 1
HOME TEAM
Magic Eyes
VISIT TEAM
Kiminoto
OPEN ROOM
นายปริชญ์ พงศ์มรกต
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
นายวิรัตน์ ชินมนัส
CLOSED ROOM
พีรชา สุริยา
นางสาวพบสุข กมลเวชช
นายพบสิทธิ์ กมลเวชช
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Dr.Dan 1
VISIT TEAM
Vampire
OPEN ROOM
ภัทร จิตสว่าง
ปวัตร ชุติมาชูทิศ
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
CLOSED ROOM
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
นิภาภัทร ปาลพันธุ์
พลอยไพลิน อุทัย
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
โต๊ะ 3
HOME TEAM
NL2
VISIT TEAM
NL1
OPEN ROOM
Douwe Bosma
Derek Tymes
Gerard Hardy
Jay Yimyong
CLOSED ROOM
Mathieu Corporaal
Chris de Groot
Jan Hermans
Marc Pulles