ทีมเยาวชน U26 Consolation รอบที่ 3

โต๊ะ 1
HOME TEAM
RY youth
VISIT TEAM
KKU Boys
OPEN ROOM
สิรภพ แสงเถื่อน
จักรกฤต เทาดี
อนันธวัฒน์ กลิ่นอุบล
ชินธีร์ สายสิทธิ์
CLOSED ROOM
ดาร์เรน รีฟส์
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ชอน มิทเชล
โต๊ะ 2
HOME TEAM
Kasetsart University 2
VISIT TEAM
KKU Girls
OPEN ROOM
สุพิชญา แสงแก้ว
พรรณอร กงพะลี
ปภาวรินทร์ โสดก
สุภัสราพร นันทโชว์
CLOSED ROOM
ปิติวรรณ บุราณรมย์
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ลลิดา เจริญเขตร์
โต๊ะ 3
OPEN ROOM
กวิสรา พลหาญ
นพดล อุระโสภณ
กนต์ธร ถนอมกลิ่น
ณัฐพล ทิวงศ์
CLOSED ROOM
สิงหา เนียมสำเภา
จันทิมา ศรีเจริญ
กฤษฎา มลสิน
วรินยุพา ภาระพงษ์
โต๊ะ 4
HOME TEAM
KMUTNB
VISIT TEAM
NU Bridge Club
OPEN ROOM
พัฒนชัย สุริยะ
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
มณีมณฑ์ สมปอง
CLOSED ROOM
พิจิตรา ดีเรือง
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
โต๊ะ 5
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
CU+1
OPEN ROOM
CLOSED ROOM