ทีมเยาวชน U26 Consolation รอบที่ 4

โต๊ะ 1
HOME TEAM
Kasetsart University 2
VISIT TEAM
RY youth
OPEN ROOM
สุพิชญา แสงแก้ว
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
สุภัสราพร นันทโชว์
CLOSED ROOM
สิรภพ แสงเถื่อน
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ชินธีร์ สายสิทธิ์
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
กฤษฎา มลสิน
นที สิงห์งาม
อิทธิพล เบ้าลา
จันทิมา ศรีเจริญ
CLOSED ROOM
ดาร์เรน รีฟส์
ณัฐพล ทิวงศ์
กวิสรา พลหาญ
อนันธวัฒน์ กลิ่นอุบล
โต๊ะ 3
HOME TEAM
KKU Girls
VISIT TEAM
KMUTNB
OPEN ROOM
ปิติวรรณ บุราณรมย์
มณีมณฑ์ สมปอง
พัฒนชัย สุริยะ
ลลิดา เจริญเขตร์
CLOSED ROOM
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
เกศินี ชนยุทธ
นรีรินทร์ โสระสิงห์
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
โต๊ะ 4
HOME TEAM
NU Bridge Club
VISIT TEAM
CU+1
OPEN ROOM
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
ภูวดล วิชิตพันธุ์
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
CLOSED ROOM
ณัฐสุดา สกุลกิตติมศักดิ์
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
พิจิตรา ดีเรือง
ณัฐสินี สกุลกิตติมศักดิ์
โต๊ะ 5
HOME TEAM
SIT OUT
VISIT TEAM
DSS
OPEN ROOM
CLOSED ROOM