ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

โต๊ะ 1
HOME TEAM
MDMLX
VISIT TEAM
SWAT
OPEN ROOM
กฤษกร เซี่ยงหลิว
สรารุต พรานนท์สถิตย์
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
CLOSED ROOM
ธนพร ริมหนองอ่าง
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
พริษฐ์ พรหมจันทร์
วนิดา เกตุสกุล
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
กรพินธุ์ อินทร์แนม
พิชญา เอี่ยมทราย
CLOSED ROOM
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
จุลภา ปานหวาน
สุธิตา อินทร์ศรีลา