ทีมเยาวชน U26 รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 2

โต๊ะ 1
HOME TEAM
SWAT
VISIT TEAM
MDMLX
OPEN ROOM
ธนพร ริมหนองอ่าง
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
พริษฐ์ พรหมจันทร์
วนิดา เกตุสกุล
CLOSED ROOM
กฤษกร เซี่ยงหลิว
สรารุต พรานนท์สถิตย์
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ
โต๊ะ 2
OPEN ROOM
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
จุลภา ปานหวาน
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
CLOSED ROOM
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร
สุธิตา อินทร์ศรีลา
พิชญา เอี่ยมทราย