วันที่ เวลา Line-Up Starting List ผลการแข่งขัน Hand Record
16 กันยายน 2022 13:00-14:00

ประชุมผ่านโปรแกรม zoom

17 กันยายน 2022 8:30-10:00 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

Hand Record

10:10-11:40 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

Hand Record

14:40-16:10 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

Hand Record

16:20-17:50 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

Hand Record

8:30-9:20 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 1

Hand Record

9:30-10:20 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 2

Hand Record

10:30-11:20 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 3

Hand Record

13:00-13:50 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 4

Hand Record

14:00-14:50 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 5

Hand Record

15:00-15:50 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 6

Hand Record

16:00-16:50 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบแบ่งสาย รอบที่ 7

Hand Record

18 กันยายน 2022 8:30-10:00 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:10-11:40 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 1

Hand Record

14:40-16:10 LINE-UP

ทีมประชาชน รอบชิงชนะเลิศ 2

Hand Record

8:30-9:30 LINE-UP

ทีมประชาชน Consolation 1

Hand Record

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมประชาชน Consolation 2

Hand Record

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมประชาชน Consolation 3

Hand Record

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมประชาชน Consolation 4

Hand Record

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมประชาชน Consolation 5

Hand Record

8:30-10:00 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 1

Hand Record

10:10-11:40 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบรองชนะเลิศ 2

Hand Record

13:00-14:30 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 1

14:40-16:10 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี รอบชิงชนะเลิศ 2

8:30-9:30 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 1

Hand Record

9:45-10:45 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 2

Hand Record

11:00-12:00 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 3

Hand Record

13:30-14:30 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 4

14:45-15:45 LINE-UP

ทีมเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 26 ปี Consolation 5