ทีมทั่วไป รอบที่ 1
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 10
31
1.03
69
18.97
2 10
61
20.00
3 10
40
9.61
41
10.39
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 10
72
19.55
29
0.45
5 10
25
13.72
14
6.28
6 10
14
3.61
36
16.39
GROUP A
Rank Team VPs Pen
1
TEERATAHT
20.00
2
Dr.Dan 1
18.97
3
BBC
10.39
4
Dr.Dan 3
9.61
5
NL2
1.03
6
Magic Eyes
0.00
GROUP B
Rank Team VPs Pen
1
Vithaya
19.55
2
Kiminoto
16.39
3
Teddy Bear
13.72
4
Vampire
6.28
5
NL1
3.61
6
Dr.Dan 2
0.45