ทีมทั่วไป
รอบที่ 1
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
Magic Eyes
TEERATAHT
Open
นายสมชัย ใบสมุทร
ปราโมทย์ เกศิสำอาง
N
W     E
S
ธีรธัช โปษยานนท์
นางสาวพบสุข กมลเวชช
Closed
อภิสัย มากไมตรี
นายปริชญ์ พงศ์มรกต
N
W     E
S
นายวิรัตน์ ชินมนัส
สงวน ลิ่มเจริญชาติ
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
E 5S =
450
E 5S =
450
2
W 3S =
140
N 3H =
140 7
3
W 4S +1
650
S 5Hx -3
500 4
4
W 2S -2
200
N 3NT =
600 9
5
S 3NT +2
660
N 3NT +2
660
6
E 1NT =
90
N 3H =
140 6
7
S 4H +1
650
S 4H +1
650
8
E 1NT -1
50
E 1NT -2
100 2
9
E 3NT +1
630
N 2Dx -4
800 5
10
S 2S +1
140
W 2D -1
100 1
11
N 6NT +1
1020
N 6NT +1
1020
12
W 2H -2
100
W 3H -2
100
13
W 3C +2
150
E 2C +3
150
14
S 3S =
140
E 4Dx -3
500 8
15
S 3NT -4
400
N 3NT =
600 14
16
N 5D +1
420
S 6S +1
1010 11
Adjust
IMPs 6 61