ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
Magic Eyes
TEERATAHT
Open Room
นายสมชัย ใบสมุทร
ปราโมทย์ เกศิสำอาง ธีรธัช โปษยานนท์
นางสาวพบสุข กมลเวชช
Closed Room
อภิสัย มากไมตรี
นายปริชญ์ พงศ์มรกต นายวิรัตน์ ชินมนัส
สงวน ลิ่มเจริญชาติ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 5S = 450 E 5S = 450
2 W 3S = 140 N 3H = 140 7
3 W 4S +1 650 S 5Hx -3 500 4
4 W 2S -2 200 N 3NT = 600 9
5 S 3NT +2 660 N 3NT +2 660
6 E 1NT = 90 N 3H = 140 6
7 S 4H +1 650 S 4H +1 650
8 E 1NT -1 50 E 1NT -2 100 2
9 E 3NT +1 630 N 2Dx -4 800 5
10 S 2S +1 140 W 2D -1 100 1
11 N 6NT +1 1020 N 6NT +1 1020
12 W 2H -2 100 W 3H -2 100
13 W 3C +2 150 E 2C +3 150
14 S 3S = 140 E 4Dx -3 500 8
15 S 3NT -4 400 N 3NT = 600 14
16 N 5D +1 420 S 6S +1 1010 11
IMPs 6 61