ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
Dr.Dan 3
BBC
Open Room
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ประพงษ์ ไม้เจริญ วัชรพล เจียมจิตตน
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Closed Room
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
ภัทริน หล่อตระกูลงาม เสาวลักษณ์ คงแก้ว
อัษฎางค์ เรียมศรี
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 S 5Cx -2 300 N 5Cx -2 300
2 E 3S -1 50 E 3S = 140 5
3 W 4S +2 680 W 5S -1 100 13
4 W 2S -2 200 N 1NT +2 150 2
5 N 6Cx -2 500 S 3NT +2 660 15
6 S 4Hx -3 500 E 1NT = 90 9
7 S 4H +1 650 S 4H +1 650
8 E 1NT -1 50 S 2S = 110 2
9 E 3NT +1 630 E 3NT +3 690 2
10 W 2C +3 150 N 2H -1 100 2
11 S 3NT +4 520 S 3S +1 170 8
12 W 4H -3 150 W 2H -1 50 3
13 W 2C +3 150 N 2D -4 400 6
14 E 3D = 110 S 3S -3 150 1
15 S 2NT -1 100 E 1S +1 110
16 N 6S = 980 S 3S +3 230 13
IMPs 40 41