ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
Vithaya
Dr.Dan 2
Open Room
ภัทรนฤน กิจการ
เดชาพล นิลฉาย ศุภโชค สอนยินดี
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Closed Room
ติณห์ เกียรติธีรชัย
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ กนกพร เจนบรรจง
นายปิยะ ทองธรรมชาติ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 4H = 420 E 4S = 420
2 E 3S -3 150 S 3Hx = 730 11
3 W 5S = 650 S 5Cx -6 1400 13
4 W 3C -4 400 N 1NT +3 180 6
5 S 3NT +3 690 S 3NT +1 630 2
6 E 3NT -4 400 E 2D +2 130 11
7 S 4H +1 650 S 4H +1 650
8 S 2S = 110 E 1NT -2 100
9 W 3NT = 600 E 3NT +3 690 3
10 N 2S +2 170 S 4S -1 100 7
11 N 6H +1 1010 S 3NT +4 520 10
12 S 2S +2 170 N PASS 5
13 W 3NT +1 630 E 4C +1 150 10
14 S 3S -2 100 S 2S = 110 5
15 S 3NT -2 200 S 2NT -1 100 3
16 S 7S = 1510 S 1S +6 260 15
IMPs 72 29