ทีมทั่วไป
รอบที่ 1
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
Teddy Bear
Vampire
Open
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
N
W     E
S
จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
Closed
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
จตุรงค์ ศศิบุตร
N
W     E
S
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
W 4H =
420
E 4S +2
480 2
2
E 2S -1
50
E 2S =
110 4
3
W 4S =
620
W 4S =
620
4
N 3NT +1
630
W 2S -2
200 10
5
N 3NT +2
660
S 3NT +2
660
6
E 3D =
110
E 3D +1
130 1
7
S 4H +1
650
N 5D =
600 2
8
E 1NT -1
50
E 1NT -1
50
9
E 3NT +1
630
W 5D -3
300 14
10
N 2S =
110
W 1NT +2
150 6
Adjust
IMPs 25 14