ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
Teddy Bear
Vampire
Open Room
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่ จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
Closed Room
ทรงพล สิริรวมทรัพย์
จตุรงค์ ศศิบุตร ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 4H = 420 E 4S +2 480 2
2 E 2S -1 50 E 2S = 110 4
3 W 4S = 620 W 4S = 620
4 N 3NT +1 630 W 2S -2 200 10
5 N 3NT +2 660 S 3NT +2 660
6 E 3D = 110 E 3D +1 130 1
7 S 4H +1 650 N 5D = 600 2
8 E 1NT -1 50 E 1NT -1 50
9 E 3NT +1 630 W 5D -3 300 14
10 N 2S = 110 W 1NT +2 150 6
IMPs 25 14