ทีมทั่วไป
รอบที่ 1
โต๊ะ 6
Home Team
Visiting Team
NL1
Kiminoto
Open
Mathieu Corporaal
สุพจน์ ใหญ่สว่าง
N
W     E
S
มัณฑณี ใหญ่สว่าง
Marc Pulles
Closed
พีรชา สุริยา
Derek Tymes
N
W     E
S
Gerard Hardy
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
E 5S +1
480
E 4S +1
450 1
2
N 3H =
140
S 3NT -3
300 10
3
W 4S =
620
W 4S +1
650 1
4
N 2NT +1
150
W 3S -3
300 4
5
S 3NT +1
630
S 3NT +2
660 1
6
E 4Dx +1
910
E 2D +2
130 13
7
S 3H +1
170
S 4H +1
650 10
8
W 2NT -2
100
E 1NT -1
50 2
9
E 3NT +1
630
E 3NT +2
660 1
10
S 2H -2
200
E 3C -1
100 7
Adjust
IMPs 14 36