ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 1
Home
Visit
NL1
Kiminoto
Open Room
Mathieu Corporaal
สุพจน์ ใหญ่สว่าง มัณฑณี ใหญ่สว่าง
Marc Pulles
Closed Room
พีรชา สุริยา
Derek Tymes Gerard Hardy
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 5S +1 480 E 4S +1 450 1
2 N 3H = 140 S 3NT -3 300 10
3 W 4S = 620 W 4S +1 650 1
4 N 2NT +1 150 W 3S -3 300 4
5 S 3NT +1 630 S 3NT +2 660 1
6 E 4Dx +1 910 E 2D +2 130 13
7 S 3H +1 170 S 4H +1 650 10
8 W 2NT -2 100 E 1NT -1 50 2
9 E 3NT +1 630 E 3NT +2 660 1
10 S 2H -2 200 E 3C -1 100 7
IMPs 14 36