ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
Dr.Dan 1
Dr.Dan 3
Open Room
สัมพันธ์ สุริยานุสรณ์
ภัทริน หล่อตระกูลงาม เสาวลักษณ์ คงแก้ว
สุทธิภัทร วิชานุวัฒน์
Closed Room
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
หทัยรัตน์ วิเศษนอก ภัทร จิตสว่าง
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 S 3NT = 400 N 3NT +2 460 2
12 N 4H = 620 S 4H = 620
13 E 6S = 1430 E 4S +1 650 13
14 E 3NT = 400 E 5C -1 50 10
15 S 3NT +1 630 N 3NT -1 100 12
16 W 1NT -1 100 S 3S -1 50 4
17 W 3NT +1 430 W 3NT +1 430
18 E 4H = 420 E 3NT +1 430
19 N 3H -1 50 N 2H +2 170 6
20 E 3D = 110 E 3D +1 130 1
IMPs 17 31