ทีมทั่วไป
รอบที่ 2
โต๊ะ 3
Home Team
Visiting Team
TEERATAHT
NL2
Open
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
Jay Yimyong
N
W     E
S
Douwe Bosma
วรรณา อมรเมศวรินทร์
Closed
Jan Hermans
ปราโมทย์ เกศิสำอาง
N
W     E
S
ธีรธัช โปษยานนท์
Chris de Groot
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
S 3NT +2
460
S 2D +2
130 8
12
N 3NT =
600
N 4H =
620 1
13
W 4S +2
680
E 4S +1
650 1
14
E 3NT =
400
W 3NT +2
460 2
15
N 3NT -2
200
S 3D +1
130 8
16
E 2D +2
130
W 3D -1
100 6
17
W 6Dx -3
500
W 5C =
400 14
18
E 4H =
420
W 5H -2
100 11
19
N 3H =
140
N 3H =
140
20
W 3D =
110
S 3H -3
300 5
Adjust
IMPs 29 27