ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
TEERATAHT
NL2
Open Room
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร
Jay Yimyong Douwe Bosma
วรรณา อมรเมศวรินทร์
Closed Room
Jan Hermans
ปราโมทย์ เกศิสำอาง ธีรธัช โปษยานนท์
Chris de Groot
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 S 3NT +2 460 S 2D +2 130 8
12 N 3NT = 600 N 4H = 620 1
13 W 4S +2 680 E 4S +1 650 1
14 E 3NT = 400 W 3NT +2 460 2
15 N 3NT -2 200 S 3D +1 130 8
16 E 2D +2 130 W 3D -1 100 6
17 W 6Dx -3 500 W 5C = 400 14
18 E 4H = 420 W 5H -2 100 11
19 N 3H = 140 N 3H = 140
20 W 3D = 110 S 3H -3 300 5
IMPs 29 27