ทีมทั่วไป
รอบที่ 2
โต๊ะ 4
Home Team
Visiting Team
Kiminoto
Teddy Bear
Open
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
จตุรงค์ ศศิบุตร
N
W     E
S
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
กัมพล นิธิภิญโญเลิศ
Closed
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
พีรชา สุริยา
N
W     E
S
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
ธฤตชลธร ชดช้อย
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
S 3NT +1
430
S 3NT =
400 1
12
S 4H =
620
S 4H =
620
13
E 6S =
1430
E 4S +2
680 13
14
E 3NT =
400
E 3NT =
400
15
E 4Cx -3
500
N 3NT -1
100 12
16
W 2D =
90
S 1S =
80 5
17
W 3NT +1
430
W 5D -1
50 10
18
E 4H =
420
W 4H -1
50 10
19
N 3H =
140
N 2H +1
140
20
E 3D +2
150
S 2H -1
100 2
Adjust
IMPs 13 40