ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
Kiminoto
Teddy Bear
Open Room
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร
จตุรงค์ ศศิบุตร ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
กัมพล นิธิภิญโญเลิศ
Closed Room
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
พีรชา สุริยา จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
ธฤตชลธร ชดช้อย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 S 3NT +1 430 S 3NT = 400 1
12 S 4H = 620 S 4H = 620
13 E 6S = 1430 E 4S +2 680 13
14 E 3NT = 400 E 3NT = 400
15 E 4Cx -3 500 N 3NT -1 100 12
16 W 2D = 90 S 1S = 80 5
17 W 3NT +1 430 W 5D -1 50 10
18 E 4H = 420 W 4H -1 50 10
19 N 3H = 140 N 2H +1 140
20 E 3D +2 150 S 2H -1 100 2
IMPs 13 40