ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 2
Home
Visit
Dr.Dan 2
NL1
Open Room
นายปิยะ ทองธรรมชาติ
Derek Tymes Gerard Hardy
ติณห์ เกียรติธีรชัย
Closed Room
Mathieu Corporaal
ศุภโชค สอนยินดี เดชาพล นิลฉาย
Marc Pulles
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 N 3NT = 400 N 3NT +1 430 1
12 N 4H = 620 N 4H = 620
13 E 4S +1 650 W 4S +2 680 1
14 E 3NT = 400 E 3NT +1 430 1
15 N 3NT +1 630 N 3NT -1 100 12
16 S 2S -2 100 E 2H = 110
17 W 6C -1 50 S 4S -2 100 4
18 E 4H = 420 E 5H -1 50 10
19 N 2H +2 170 N 3H +1 170
20 W 5D -2 200 S 3H -1 100 7
IMPs 25 11