ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
NL2
Magic Eyes
Open Room
Douwe Bosma
นางสาวพบสุข กมลเวชช นายพบสิทธิ์ กมลเวชช
Jay Yimyong
Closed Room
คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
Chris de Groot Jan Hermans
นายสมชัย ใบสมุทร
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 N 3S -2 100 W 4H -3 150 6
12 E 4H = 420 W 3H = 140 7
13 N 3NT +1 630 N 3NT = 600 1
14 N 4S -2 100 W 5H +2 510 9
15 W 4S = 420 E 5D -2 100 11
16 N 4H +1 450 E 3Dx -4 1100 12
17 W 3NT +1 430 W 3NT -1 50 10
18 E 3NT +1 430 W 2D = 90 8
19 N 4S = 420 N 1S +3 170 6
20 E 4S -1 100 E 3S -2 200 3
IMPs 16 57