ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
Dr.Dan 3
TEERATAHT
Open Room
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
พันธ์จรูญ จริยานันทเนตร วรรณา อมรเมศวรินทร์
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Closed Room
อภิสัย มากไมตรี
นิจจารีย์ สัตยารักษ์ ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
สงวน ลิ่มเจริญชาติ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4H -1 50 E 3NT -2 100 2
12 W 3H = 140 S 2S -1 100 1
13 N 3NT = 600 N 3NT = 600
14 N 5Sx -3 500 N 4Sx -2 300 5
15 W 3D +2 150 E 3NT -3 150 7
16 N 3NT +2 460 N 4H = 420 1
17 W 6NT -2 100 W 3NT +1 430 11
18 E 3NT +1 430 W 3NT = 400 1
19 N 4S = 420 N 4S +1 450 1
20 W 4S -1 100 E 4S = 620 12
IMPs 24 17