ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
NL1
Vampire
Open Room
Mathieu Corporaal
ปวัตร ชุติมาชูทิศ จักรพันธ์ พงศ์มานะชัย
Marc Pulles
Closed Room
ปวเรศร์ ด่านสวนใหญ่
Derek Tymes Gerard Hardy
พิสิฐ จาตุรแสงไพโรจน์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 2H +3 200 W 4H -3 150 8
12 W 4H = 420 S 2S -1 100 8
13 N 3NT +1 630 N 3NT = 600 1
14 E 5D +2 440 W 4H = 420 1
15 S 3H +1 170 S 3H +1 170
16 N 4H -1 50 N 3NT -1 50
17 W 3NT +1 430 W 6NT -3 150 11
18 W 3NT = 400 W 3NT = 400
19 S 5H -4 200 N 4S +1 450 12
20 E 3S -1 100 E 4S = 620 12
IMPs 13 40