ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบที่ 4
Home
Visit
Kiminoto
Dr.Dan 2
Open Room
พีรชา สุริยา
ชยานนท์ จุลณะเวช เดชาพล นิลฉาย
จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์
Closed Room
นายปิยะ ทองธรรมชาติ
สมหมาย มัธยัสถ์ถาวร กัมพล นิธิภิญโญเลิศ
ติณห์ เกียรติธีรชัย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
11 W 4H -2 100 S 3Hx -6 1400 17
12 E 3C -1 50 N 2S -2 200 6
13 N 3NT +1 630 N 3NT = 600 1
14 N 4S -2 100 N 4Sx -2 300 5
15 E 3NT -4 200 W 5Dx = 550 13
16 N 3NT -1 50 S 3NT -2 100 2
17 W 7NTx -3 500 W 3NT +2 460 14
18 E 3NT -2 100 W 3NT +1 430 11
19 N 4S +1 450 S 4H -3 150 12
20 E 4Sx -2 500 E 4Sx = 790 15
IMPs 96 0