ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
Table #
Home / Visit
IMPs
1 10
2 10
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
1 20
Teddy Bear
BBC
78
28
2 20
Vithaya
Dr.Dan 3
87
24