ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
Teddy Bear
BBC
Open Room
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
ประพงษ์ ไม้เจริญ อัษฎางค์ เรียมศรี
ธฤตชลธร ชดช้อย
Closed Room
กฤษดา พรมจักร์
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล จตุรงค์ ศศิบุตร
วัชรพล เจียมจิตตน
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 3NT -5 250 E 3S -1 50 5
2 E 4H = 420 E 4H = 420
3 S 4S +1 450 S 4S +1 450
4 S 5C +2 640 S 6C = 1370 12
5 W 4H -2 100 E 3NT +1 430 11
6 E 4S -2 200 E 4S -1 100 3
7 S 5Dx -1 200 W 4H = 620 9
8 W 3NT +2 460 W 6D -1 50 11
9 N 5Dx = 550 N 5Dx = 550
10 E 4Dxx -2 1000 E 3NT -3 300 12
IMPs 40 23