ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
รอบที่ 1
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
Teddy Bear
BBC
Open
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
ประพงษ์ ไม้เจริญ
N
W     E
S
อัษฎางค์ เรียมศรี
ธฤตชลธร ชดช้อย
Closed
กฤษดา พรมจักร์
ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
N
W     E
S
จตุรงค์ ศศิบุตร
วัชรพล เจียมจิตตน
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
W 3NT -5
250
E 3S -1
50 5
2
E 4H =
420
E 4H =
420
3
S 4S +1
450
S 4S +1
450
4
S 5C +2
640
S 6C =
1370 12
5
W 4H -2
100
E 3NT +1
430 11
6
E 4S -2
200
E 4S -1
100 3
7
S 5Dx -1
200
W 4H =
620 9
8
W 3NT +2
460
W 6D -1
50 11
9
N 5Dx =
550
N 5Dx =
550
10
E 4Dxx -2
1000
E 3NT -3
300 12
Adjust
IMPs 40 23