ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
Vithaya
Dr.Dan 3
Open Room
ภัทรนฤน กิจการ
นิจจารีย์ สัตยารักษ์ ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Closed Room
ภัทริน หล่อตระกูลงาม
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ กนกพร เจนบรรจง
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 3S -2 100 W 3NT +2 460 11
2 S 5Cx -1 200 W 4H +3 510 7
3 N 3NT = 400 N 3NT +1 430 1
4 N 6C -1 100 S 5C +1 620 12
5 W 2H = 110 E 2D +1 110
6 E 4S -1 100 E 2S +1 140 6
7 N 5D -1 100 W 4S -1 100 5
8 E 3NT +2 460 W 6D = 920 10
9 N 5D = 400 N 5D = 400
10 W 4Cx -3 800 E 2C -1 100 12
IMPs 46 18