ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Table #
Home / Visit
IMPs
1 10
2 10
Table # Team Total c/o Seg.1 Seg.2 Pen
1 20
Vithaya
BBC
17
41
2 20
Dr.Dan 3
Teddy Bear
28
36