ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
Vithaya
BBC
Open Room
ภัทรนฤน กิจการ
กฤษดา พรมจักร์ วัชรพล เจียมจิตตน
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
Closed Room
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์ กนกพร เจนบรรจง
อัษฎางค์ เรียมศรี
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 S 3H = 140 W 3NT -1 50 3
2 W 1NT +1 120 W 1NT +1 120
3 N 4H -1 50 N 4H = 420 10
4 N 2C -1 100 E 2S = 110
5 E 2S = 110 S 2D -1 100
6 N 2H -1 50 S 2H -1 50
7 S 3Dx -1 200 W 1C = 70 4
8 E 2NT = 120 W 3C -2 100 6
9 W 5S +1 680 E 6C +1 1390 12
10 S 4H = 620 N 4H = 620
IMPs 15 20