ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ รอบที่ 1
Home
Visit
Dr.Dan 3
Teddy Bear
Open Room
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา ชัยรัตน์ ตันชัชวาล
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Closed Room
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นิจจารีย์ สัตยารักษ์ ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
ธฤตชลธร ชดช้อย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 W 3NT -4 200 N 3H = 140 2
2 W 1NT +1 120 W 1NT = 90 1
3 N 2H +1 140 N 3H +1 170 1
4 N 1NTx = 180 W 3D = 110 7
5 E 3S -1 50 S 2D = 90 1
6 S 2H -2 100 S 2H -1 50 2
7 W 3NT +2 660 W 2NT +2 180 10
8 E 3NT -1 50 E 2NT +1 150 5
9 W 6S -1 100 W 5S = 650 13
10 N 4H = 620 S 4H = 620
IMPs 27 15