ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ
รอบที่ 2
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
BBC
Vithaya
Open
ภาวิณี สิทธิเจริญสวัสดิ์
วิทยา วิริยะมนต์ชัย
N
W     E
S
ภัทรนฤน กิจการ
อัษฎางค์ เรียมศรี
Closed
กนกพร เจนบรรจง
กฤษดา พรมจักร์
N
W     E
S
วัชรพล เจียมจิตตน
กฤษดายุทธ์ เปล่งทรัพย์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
W 4S -1
50
E 3H -1
50
12
S 2S =
110
W 2H -1
50 2
13
S 3H =
140
S 2H =
110 1
14
E 5D -2
100
W 5S -2
100
15
E 4S -1
50
W 3NT =
400 10
16
E 3S =
140
E 1NT =
90 2
17
E 3NT =
400
W 3NT =
400
18
N 2H +1
140
N 3NT -2
200 8
19
N PASS
N PASS
20
S 4H +2
680
S 4H +2
680
Adjust
IMPs 21 2