ทีมทั่วไป รอบรองชนะเลิศ
รอบที่ 2
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
Teddy Bear
Dr.Dan 3
Open
ธีรศักดิ์ จิตต์งามกุศล
นิจจารีย์ สัตยารักษ์
N
W     E
S
ยวมนต์ พิมพ์ปัญญาสุข
อมรพงศ์ วิชยาภัย บุนนาค
Closed
พรนริศร์ ลีลาอาภรณ์
ทวีสิทธิ์ ตรีมานคา
N
W     E
S
จตุรงค์ ศศิบุตร
จิรวัฒน์ ปุณวัฒน์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
11
W 4Sx -1
100
W 4S -1
50 2
12
S 1S +1
110
W 2H -1
50 2
13
S 3H =
140
S 3H =
140
14
E 4S =
420
E 4S =
420
15
E 4S -2
100
N 3C +1
130 1
16
W 1NT =
90
W 1NT =
90
17
W 3NT =
400
W 3NT =
400
18
S 3NT -3
300
S 3NT -3
300
19
N 1NT +2
150
N PASS
4
20
S 4H +2
680
S 4S -2
200 13
Adjust
IMPs 21 1