ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 6
30
17.12
2 6
43
20.00
0
0.00
3 6
35
17.12
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 6
29
16.11
5 6
0
0.00
6 6
3
4.46
7 --
--
12.00
--
0.00