ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 1
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
NU Bridge Club
KKU Girls
Open
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
พรรณอร กงพะลี
N
W     E
S
ปภาวรินทร์ โสดก
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
Closed
ปิติวรรณ บุราณรมย์
พิจิตรา ดีเรือง
N
W     E
S
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
ลลิดา เจริญเขตร์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
1
E 3NT +2
460
E 4H -1
50 11
2
W 3H -1
50
S 3S +2
200 4
3
N 3S +2
200
N 3S =
140 2
4
E 3D =
110
N 5Cx =
750 13
5
W 2S +4
230
W 3S +1
170 2
6
N 4S =
420
E 4C -1
100 8
Adjust
IMPs 10 30