ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1
Home
Visit
NU Bridge Club
KKU Girls
Open Room
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
พรรณอร กงพะลี ปภาวรินทร์ โสดก
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
Closed Room
ปิติวรรณ บุราณรมย์
พิจิตรา ดีเรือง ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
ลลิดา เจริญเขตร์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 3NT +2 460 E 4H -1 50 11
2 W 3H -1 50 S 3S +2 200 4
3 N 3S +2 200 N 3S = 140 2
4 E 3D = 110 N 5Cx = 750 13
5 W 2S +4 230 W 3S +1 170 2
6 N 4S = 420 E 4C -1 100 8
IMPs 10 30