ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1
Home
Visit
KMUTNB
Kasetsart University 1
Open Room
พัฒนชัย สุริยะ
ณัฐพงศ์ พิมพิสาร สุธิตา อินทร์ศรีลา
มณีมณฑ์ สมปอง
Closed Room
กรพินธุ์ อินทร์แนม
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์ ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ปาจรีย์ อภิชิตพงศ์พันธ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 4H = 420 S 1D +1 90 11
2 W 3H -1 50 S 2S +3 200 4
3 N 4S -1 50 N 4Sx = 590 12
4 E 3D = 110 E 4Dx -2 500 12
5 W 4S +1 450 W 3S -2 100 11
6 S 4H -4 200 E 3C -1 100 7
IMPs 0 57