ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 1
Home
Visit
RY youth
Kasetsart University 2
Open Room
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ธนาภรณ์ เพ็งปรางค์ สุพิชญา แสงแก้ว
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
Closed Room
ชัยสิทธิ์ เย็นเยือก
ชินธีร์ สายสิทธิ์ สิรภพ แสงเถื่อน
สุภัสราพร นันทโชว์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
1 E 4H -1 50 E 4H -2 100 2
2 N 3C +2 150 S 3S +2 200 2
3 N 4S -1 50 S 4S = 420 10
4 S 3H +2 200 S 2S = 110 3
5 W 4S +1 450 E 4S +1 450
6 S 4H -3 150 N 3S -1 50 3
IMPs 3 17