ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 1
โต๊ะ 7
Home Team
Visiting Team
DSS
SIT OUT
Open
N
W     E
S
Closed
N
W     E
S
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
Adjust
IMPs None None