ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
GROUP A
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
1 6
20
16.38
2 6
36
19.51
3
0.49
3 6
GROUP B
Table #
Home/Visit
IMPs
VPs
4 6
5 6
0
0.00
45
20.00
6 6
0
3.89
16
16.11
7 --
--
0.00