ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
NU Bridge Club
KKU Boys
Open Room
พิจิตรา ดีเรือง
จักรกฤต เทาดี อนันธวัฒน์ กลิ่นอุบล
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
Closed Room
ดาร์เรน รีฟส์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
นที สิงห์งาม
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 W 4S +1 650 E 2NT +1 150 11
20 E 2S -1 100 E 3S -1 100
21 S 3NT = 600 S 3NT = 600
22 S 3S -1 50 S 4S -2 100 2
23 N 3S -3 300 S 3D = 110 9
24 W 3NT +1 430 W 3NT +2 460 1
IMPs 3 20