ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 4
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
SWAT
CU+1
Open
ธนพร ริมหนองอ่าง
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
N
W     E
S
ภูวดล วิชิตพันธุ์
วนิดา เกตุสกุล
Closed
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
สรารุต พรานนท์สถิตย์
N
W     E
S
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
19
E 2NT =
120
W 4S =
620 11
20
E 3S -2
200
E 4S -2
200
21
S 3NT =
600
S 3NT -2
200 13
22
W 4D -3
300
S 2S =
110 5
23
W 3C =
110
N PASS
3
24
E 2D +3
150
E 3NT +1
430 7
Adjust
IMPs 36 3