ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 4
โต๊ะ 5
Home Team
Visiting Team
KMUTNB
RY youth
Open
พัฒนชัย สุริยะ
ชินธีร์ สายสิทธิ์
N
W     E
S
สิรภพ แสงเถื่อน
มณีมณฑ์ สมปอง
Closed
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์
N
W     E
S
ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
19
W 4S +1
650
W 2S +1
140 11
20
N 2NT +1
150
E 2S -3
300 4
21
S 3NT =
600
S 3NT +1
630 1
22
S 4S -2
100
W 4Dx -4
1100 15
23
W 2C =
90
W 3C -2
200 7
24
E 3NT +2
460
W 2NT +2
180 7
Adjust
IMPs 0 45