ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
KMUTNB
RY youth
Open Room
พัฒนชัย สุริยะ
ชินธีร์ สายสิทธิ์ สิรภพ แสงเถื่อน
มณีมณฑ์ สมปอง
Closed Room
ปาณิสรา พิทยาวิริยะพันธ์
ชุติพนธ์ คงบัณฑิตย์ ฐิติพงศ์ พวงภูมิน
ชัยภัทร ศรีสุทธิ์
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 W 4S +1 650 W 2S +1 140 11
20 N 2NT +1 150 E 2S -3 300 4
21 S 3NT = 600 S 3NT +1 630 1
22 S 4S -2 100 W 4Dx -4 1100 15
23 W 2C = 90 W 3C -2 200 7
24 E 3NT +2 460 W 2NT +2 180 7
IMPs 0 45