ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 4
Home
Visit
DSS
MDMLX
Open Room
กนต์ธร ถนอมกลิ่น
พิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ กฤษกร เซี่ยงหลิว
นพดล อุระโสภณ
Closed Room
พริษฐ์ พรหมจันทร์
วรินยุพา ภาระพงษ์ สิงหา เนียมสำเภา
ศรัณญ์ โก๊เจริญ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
19 S 1NT -3 150 W 4S -1 100 6
20 N 2NT -3 300 N 2NT = 120 9
21 S 3NT +1 630 S 3NT +1 630
22 S 3S -1 50 S 4S -1 50
23 S 1NT +3 180 E 2NT -2 200 1
24 W 3NT +1 430 W 3NT +1 430
IMPs 0 16