ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 1
Home Team
Visiting Team
CU+1
Tuk Jum สั่งมา
Open
ภูวดล วิชิตพันธุ์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร
N
W     E
S
จุลภา ปานหวาน
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
Closed
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง
N
W     E
S
ปุญญิศา อาจหาญศิริ
พิชญา เอี่ยมทราย
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
S 3S -1
50
S 2S +1
140 5
26
E 2S +1
140
W 2H +1
140
27
N 1NT =
90
S 2S -1
50 4
28
W 3C +2
150
N PASS
4
29
E 4S =
620
E 3D -1
100 12
30
W 3NT +4
520
E 3C +1
130 9
Adjust
IMPs 4 30