ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
CU+1
Tuk Jum สั่งมา
Open Room
ภูวดล วิชิตพันธุ์
ศรัณย์พร ชุ่มเกษร จุลภา ปานหวาน
ธนภัทร ธนาโรจน์กุล
Closed Room
นัณท์ลภัส อิทธินิธิกานต์กุล
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง ปุญญิศา อาจหาญศิริ
พิชญา เอี่ยมทราย
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 S 3S -1 50 S 2S +1 140 5
26 E 2S +1 140 W 2H +1 140
27 N 1NT = 90 S 2S -1 50 4
28 W 3C +2 150 N PASS 4
29 E 4S = 620 E 3D -1 100 12
30 W 3NT +4 520 E 3C +1 130 9
IMPs 4 30