ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 2
Home Team
Visiting Team
KKU Boys
KKU Girls
Open
จักรกฤต เทาดี
ปิติวรรณ บุราณรมย์
N
W     E
S
พรรณอร กงพะลี
นที สิงห์งาม
Closed
นรีรินทร์ โสระสิงห์
อิทธิพล เบ้าลา
N
W     E
S
ชอน มิทเชล
เกศินี ชนยุทธ
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
S 2S -1
50
N 2S -1
50
26
W 2H +1
140
W 4H -2
200 8
27
S 2NT =
120
N 1NT =
90 1
28
W 3NT -1
50
W 4C =
130 5
29
W 4S =
620
E 4S -1
100 12
30
W 2C +4
170
W 5D -3
150 8
Adjust
IMPs 6 28