ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
KKU Boys
KKU Girls
Open Room
จักรกฤต เทาดี
ปิติวรรณ บุราณรมย์ พรรณอร กงพะลี
นที สิงห์งาม
Closed Room
นรีรินทร์ โสระสิงห์
อิทธิพล เบ้าลา ชอน มิทเชล
เกศินี ชนยุทธ
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 S 2S -1 50 N 2S -1 50
26 W 2H +1 140 W 4H -2 200 8
27 S 2NT = 120 N 1NT = 90 1
28 W 3NT -1 50 W 4C = 130 5
29 W 4S = 620 E 4S -1 100 12
30 W 2C +4 170 W 5D -3 150 8
IMPs 6 28