ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี
รอบที่ 5
โต๊ะ 3
Home Team
Visiting Team
SWAT
NU Bridge Club
Open
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม
N
W     E
S
ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
สรารุต พรานนท์สถิตย์
Closed
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
วนิดา เกตุสกุล
N
W     E
S
ธนพร ริมหนองอ่าง
พิจิตรา ดีเรือง
Open Closed IMPs
Board Contract NS EW Contract NS EW Home Visiting
25
S 3S -1
50
N 2S =
110 4
26
E 1NT =
90
W 3H =
140 2
27
N 3S -2
100
W 2D -2
100 5
28
W 3C +2
150
W 3C +2
150
29
E 4S =
620
E 4S =
620
30
E 5C +1
420
E 6C +1
940 11
Adjust
IMPs 13 9