ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 26 ปี รอบที่ 5
Home
Visit
SWAT
NU Bridge Club
Open Room
สหสัญญ์ ลีวรวัฒน์
พิมพ์ประพาพร ปั้นทิม ฐิติพงษ์ พันธ์มณี
สรารุต พรานนท์สถิตย์
Closed Room
ศุภรักษ์ มั่นกตัญญู
วนิดา เกตุสกุล ธนพร ริมหนองอ่าง
พิจิตรา ดีเรือง
Open Room Closed Room IMPs
Board Contr NS EW Contr NS EW Home Visit
25 S 3S -1 50 N 2S = 110 4
26 E 1NT = 90 W 3H = 140 2
27 N 3S -2 100 W 2D -2 100 5
28 W 3C +2 150 W 3C +2 150
29 E 4S = 620 E 4S = 620
30 E 5C +1 420 E 6C +1 940 11
IMPs 13 9